S​​obre ACTUA SALUDABLE

__CONFIG_optin__{"optin":0,"color":"red","size":"small","text":"CONNECT WITH US!","layout":"horizontal","tve_shortcode_rendered":1}__CONFIG_optin__

​​Ajud​em a la transformació saludable d'organitzacions i persones​


Els resultats d'un negoci depenen de les persones que l'integren.

Per aquest motiu, l'èxit de l'empresa de segle XXI passa per la construcció d'una veritable cultura saludable que promogui la salut, el benestar i la felicitat dels seus treballadors i treballadores, tant a nivell personal com professional.

​Construir aquesta nova cultura ​tindrà un impacte molt positiu no només en les persones a nivell individual, sinó també en el clima laboral, en la cohesió d'equips, en el lideratge, en la retenció del talent , en la reducció de l'absentisme i ​de les baixes per malaltia i en la productivitat de l'empresa en general.

Una investigació del Wall Street Journal i iOpener va demostrar que treballadors/es sans/es i feliços ajuden a l'equip un 33% més, aconsegueixen els seus objectius un 31% més sovint i estan un 36% més motivats/des. A més, tenen un 73% més de compromís i sentiment de pertinença amb l'empresa.

Segons altres estudis, els programes de promoció de la salut i el benestar en l'empresa es tradueixen en un increment mesurable de la productivitat que pot anar del 12% al 88%. D'altra banda, el retorn de la inversió per cada euro invertit va de 2,5 a 4,8 €. A més, també hi ha un impacte en la reducció de l'accidentalitat que pot arribar al -300%.

Números i estudis a ​banda, el sentit comú ja ens ho diu: persones sanes i felices seran treballadors i treballadores amb més potencial i compromís, el que es traduirà en organitzacions més productives, innovadores i competitives.

​Raó de ser (missió i visió)


Ajudem a empreses i organitzacions a construir una veritable cultura saludable formant i sensibilitzant en hàbits de vida saludables perquè les persones que les integren millorin la seva salut, benestar i felicitat, a través de l'autoconeixement, la presa de consciència i l'acció per aconseguir desenvolupar tot el seu potencial personal i professional.

​Creiem en un model de salut en què les persones es converteixin en gestores i promotores de la seva pròpia salut, on la prevenció i la conquesta d'hàbits de vida saludables siguin els principals motors cap una societat més sana, més feliç i més humana.

​Valor​s


​PASSIÓ

​El nostre treball és la nostra passió. Ens apassiona el camp de la salut així com la transmissió de coneixement i eines per al canvi cap a l'adquisició d'hàbits saludables.

​PROFESSIONALI​TAT

​Desenvolupem el nostre treball de manera organitzada, seriosa, honrada, eficaç i buscant sempre l'excel·lència i la millora contínua.

​COMPROM​ÍS

​Ens comprometem a el 100% amb els compromisos adquirits, amb el nostre client, amb el nostre treball i amb les persones a què anirà dirigit.

​HUMANISM​E

​Creiem fermament que persones gestores i promotores de la seva pròpia salut són la base cap a empreses més saludables i cap a una societat més sana, més feliç i més humana.

A més, destinem el 3% dels nostres beneficis a projectes de RSC (Responsabilitat Social Corporativa).

​CONFIAN​ÇA

​El nostre tracte és proper i de confiança. Ens adaptem i busquem les millors solucions i propostes per a cada situació.

​Model propi de salut


​El nostre model de salut ​es basa en ​3 pilars:

  1. VISIÓ INTEGRATIVA: ​​​entenem la salut des d'un punt de vista integral. Considerem els àmbits físic, mental, emocional, social i espiritual.(model ​de salut de la OMS).
  2. VISIÓ HOLÍSTICA: ​​​entenem l'organisme com un tot en el que sistemes, aparells, òrgans, teixits i cèl·lules treballen interconnectats entre sí.
  3. VISIÓ CIENTÍFICA: ​​ens basem en literatura científica i en l'evidència més actualitzada en ciències de la salut (​neurociència, fisiologia, biologia, endocrinologia, immunologia, psicologia, sociologia, etc.)​.

​En base a aquests pilars, treballem a través ​de​ls següents 7 àmbits de la salut: